Rysunek. Przestrzenny rozkład głębokości na tle TBD, drogi i linie kolejowe, wariant W0, p=0.3% 

Analiza ryzyka

Dla każdego z analizowanych wariantów zostały określone wartości strat rzeczowych i finansowych z uwzględnieniem głębokości wody powodziowej. Straty rzeczowe zostały przedstawione wg kodów Topograficznej Bazy Danych dla przyjętych danych przestrzennych. Straty finansowe zostały określone z wykorzystaniem wskaźników strat jednostkowych. Ostateczne wyniki obliczeń przedstawiono w tabelach.

 

 

Analiza ryzyka dla rozpatrywanych wariantów jednoznacznie wskazuje, że najskuteczniejszym wariantem ochrony przed powodzią jest wariant ........

co nowego?

Podstawową informacją dla analizy ryzyka powinna być Baza Danych Topograficznych ...

model ujęcia infiltracyjnego z możliwością transformacji zanieczyszczeń wskutek awarii...

..przykładem rozprzestrzenia się skutków awarii jest prezentacja izochron - czyli izolinii jednakowych czasów pojawienia się np.: czoła fali powodziowej

Bezprecedensowym w Polsce zastosowaniem najnowocześniejszych technik obliczeniowych jest wykorzystanie oprogramowania Flow3D w analizie i ocenie pracy obiektów hydrotechnicznych...

Obliczenia są wykonane narzędziem oferującym jednolite podejście do symulacji numerycznej mechaniki gleby i skał, struktur podziemnych oraz wykopów,....