Przekrój

 

6. Narysowanie przekrojów (w układzie: odcięta, rzędna)

6.1 skopiowanie i  przeczytanie pliku dbf np. w excelu

6.2 posortowanie danych malejąco wg Y lub rosnąco wg X

6.3 Obliczenie odległości między poszczególnymi punktami a następnie odciętej od lewej strony przekroju

6.4. narysowanie przekroju